Privacy Statement - Terms of Use

Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου για χρήστες εγγεγραμμένους στην Υπηρεσία Διαχείρισης Χρηστών της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας (Αριάδνη).
Γενικά
Τι είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Χρηστών Τι είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Χρηστών
H "Υπηρεσία Διαχείρισης Χρηστών" (CY Login) της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφάλειας Αριάδνη παρέχει στους χρήστες έναν κοινό τρόπο εγγραφής για την απόκτηση πρόσβασης σε ορισμένα συστήματα ή υπηρεσίες πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας (εφεξής: ιστότοποι). Η παρούσα δήλωση περί απορρήτου σάς αφορά εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία CY Login για να συνδεθείτε με ιστότοπους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η εγγραφή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του χρήστη ή του οργανισμού στον οποίο ανήκει ο χρήστης μέσω απευθείας καταχώρισης των σχετικών πληροφοριών από τον χρήστη

Η υπηρεσία CY Login περιλαμβάνει λειτουργίες ταυτοποίησης εγγεγραμμένων χρηστών και έλεγχο της πρόσβασής τους στους συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που καταγράφονται διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Την ευθύνη της υπηρεσίας CY Login έχει ο Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα; Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, για ποιον σκοπό και με ποια τεχνικά μέσα;
Γενικά, η εγγραφή είναι απαραίτητη:

 • όταν η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο περιορίζεται μόνο σε καταχωρισμένα ταυτοποιημένα άτομα
 • για να μπορείτε να λαμβάνετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από ή να υποβάλλετε αιτήσεις στους συνδεδεμένους ιστότοπους της Κυπριακής Δημοκρατίας
Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες τις οποίες παρέχετε κατά τη διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης του λογαριασμού (προφίλ) που δημιουργείται κατά την εγγραφή σας.

Τα δεδομένα που προέρχονται από τη διαδικασία εγγραφής περιλαμβάνουν τα πιο κάτω προσωπικά στοιχεία και, σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί ως οργανισμός, στοιχεία για τον εν λόγω οργανισμό.

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Πλήρες Όνομα ή Επωνυμία Οργανισμού
 • Αριθμός Ταυτότητας ή Αριθμός Εγγραφής Αλλοδαπού ή Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας
 • Αριθμός Τηλεφώνου
 • Στοιχεία που καταχωρίσατε στα πλαίσια εγγραφής σε επιμέρους ηλεκτρονικές υπηρεσίες με στόχο την αναγνώριση του προφίλ σας από συνδεδεμένα κρατικά συστήματα στα οποία ζητήσατε πρόσβαση (πχ Αριθμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας κλπ).
 • Τα προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνουν για την αποφυγή διπλών καταχωρίσεων, ένα μοναδικό αναγνωριστικό.
Οι πληροφορίες που παρέχετε μπορεί να γίνουν διαθέσιμες σε ιστότοπους της Κυπριακής Δημοκρατίας διαφορετικούς από εκείνον στον οποίο αρχικά αποκτήσατε το προφίλ, εφόσον προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση σε αυτούς, ενώ είστε συνδεδεμένοι μέσω του προφίλ σας. Όταν συνδέεστε και εισέρχεστε σε προφίλ δηλώνετε τη συναίνεσή σας για τη χρήση των δεδομένων με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα δήλωση.

Το προφίλ που δημιουργούμε περιλαμβάνει αρκετές πληροφορίες, ώστε να έχουμε την εύλογη πεποίθηση ότι στο μέλλον αυτός θα χρησιμοποιείται από εσάς.

Αποθηκεύουμε επίσης ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες (παρουσιάζονται παρακάτω) σχετικά με τη δραστηριότητα του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσαμε για σας, ώστε να προστατεύσουμε τόσο την ταυτότητά σας όσο και την ακεραιότητα των συστημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας στα οποία έχετε πρόσβαση.

Οι πρόσθετες πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και την επίλυση προβλημάτων, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση περιστατικών που σχετίζονται με την ασφάλεια. Μεγάλο μέρος αυτών σχετίζεται με προσπάθειες χρήσης μιας ταυτότητας και, επομένως, με συμβάντα που προκύπτουν πριν από την επιτυχή ταυτοποίηση ενός χρήστη.

Για κάθε χρήστη ενδέχεται να συγκεντρωθούν τα εξής πρόσθετα δεδομένα:

 • Ημερομηνία και ώρα της πιο πρόσφατης ανεπιτυχούς ταυτοποίησης
 • Αριθμός ανεπιτυχών προσπαθειών
 • Οι πιο πρόσφατοι κωδικοί πρόσβασης - προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τηρείτε την ισχύουσα πολιτική ασφάλειας όσον αφορά την επαναχρησιμοποίηση κωδικών πρόσβασης.
Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι της Κυπριακής Δημοκρατίας χρησιμοποιούν την εν λόγω Υπηρεσία Ταυτοποίησης (CY Login) για την ταυτοποίηση των χρηστών: Το CY Login διαθέτει ειδική διεπαφή χρήστη, ανεξάρτητη από τους ιστότοπους-πελάτες και παρέχει πρόσβαση σ' αυτούς με μία και μόνο ταυτοποίηση. Ορισμένες από τις πληροφορίες που αναφέρονται εδώ δεν αφορούν τους ιστότοπους της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν χρησιμοποιούν την CY Login. Κάθε φορά που συνδέεστε με έναν ιστότοπο ο οποίος προστατεύεται με CY Login, το αναγνωριστικό, ο ιστότοπος και η ώρα καταχωρίζονται σε ένα αρχείο καταγραφής. Δεν καταχωρίζεται η διάρκεια της σύνδεσής σας με τον ιστότοπο. Ωστόσο, αν αποσυνδεθείτε από το CY Login, πράγμα το οποίο κανονικά δεν είναι απαραίτητο, η ώρα αποσύνδεσης καταχωρίζεται.

Σημείωση: Χρήση cookies

Το CY Login χρησιμοποιεί "cookies" που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με διάφορες εφαρμογές χωρίς να χρειάζεται να δηλώνετε εκ νέου το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτά τα cookies δεν περιλαμβάνουν κανένα προσωπικό δεδομένο, αλλά μόνο έναν δείκτη χάρη στον οποίο η υπηρεσία ταυτοποίησης εντοπίζει την καταχώρισή σας στους πίνακές της. Τα cookies ισχύουν μόνο για μια συγκεκριμένη συνεδρία, δηλαδή καταστρέφονται μόλις κλείσετε τον φυλλομετρητή σας. Αν έχετε επιλέξει ο φυλλομετρητής σας να μην δέχεται τέτοια cookies, δεν θα έχετε αυτή τη δυνατότητα, και θα πρέπει να δηλώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που συνδέεστε με μια διαφορετική εφαρμογή της υπηρεσίας ταυτοποίησης. Για διευκόλυνσή σας, μπορεί να δημιουργηθεί ένα cookie διάρκειας ενός χρόνου με την επιλογή γλώσσας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το «cookie», η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι αυτή του φυλλομετρητή.
Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και σε ποιον αποκαλύπτονται; Ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας και σε ποιον αποκαλύπτονται;
Με την εγγραφή σας συναινείτε στην αποκάλυψη των στοιχείων που υπάρχουν καταχωρημένα στο σύστημα εγγραφής χρήστη CY Login, σε οποιονδήποτε ιστότοπο της Κυπριακής Δημοκρατίας στον οποίο έχετε πρόσβαση αφού πληκτρολογήσετε τον όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.

Η υπηρεσία CY Login δεν διαβιβάζει λεπτομέρειες της δραστηριότητας που σχετίζεται με τον λογαριασμό σας σε κανέναν άλλο δικτυακό τόπο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη με εξαίρεση:

 • την κατάλληλα εξουσιοδοτημένη μονάδα ή υπηρεσία υποστήριξης που είναι αρμόδια για το CY Login
 • Σε αρχές της Δημοκρατίας ή τις κατάλληλα εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες του Κράτους στο βαθμό που αυτό απαιτείται από οποιοδήποτε Νόμο ή/και Κανονισμό ή από τους κανόνες οποιασδήποτε ρυθμιστικής αρχής
Ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης αποθηκεύεται μόνο σε μη αναστρέψιμη μορφή. Με εξαίρεση τον κωδικό πρόσβασης, οι διαχειριστές της υπηρεσίας μπορούν να δουν όλα τα δεδομένα που αφορούν συγκεκριμένο χρήστη. Αυτό τους βοηθά να εκτελέσουν καθήκοντα, όπως η παροχή βοήθειας σε χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα και η διάγνωση ύποπτων περιστατικών σχετικά με την ασφάλεια.
Πώς προστατεύουμε και διαφυλάττουμε τα στοιχεία σας; Πώς προστατεύουμε και διαφυλάττουμε τα στοιχεία σας;
Η υπηρεσία CY Login αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλείς υπολογιστές και η πρόσβαση σε αυτά επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα και εσωτερικούς ιστοτόπους.

Όταν συνδέεστε, ο κωδικός πρόσβασης είναι πάντα κρυπτογραφημένος στο δίκτυο και αποκρυπτογραφείται για αντιπαραβολή με τον αποθηκευμένο κωδικό πρόσβασης από την υπηρεσία ταυτοποίησης, όχι από τον επιμέρους δικτυακό τόπο. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων κωδικών πρόσβασης που αναφέρθηκαν παραπάνω) αποθηκεύονται σε μορφή η οποία επιτρέπει την αντιπαραβολή τους σε σχέση με μια παρεχόμενη τιμή, ωστόσο η πραγματική τους τιμή δεν προκύπτει από την αποθηκευμένη τιμή.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το προφίλ χρήστη είναι διαθέσιμες μόνο σε εσάς και στους διαχειριστές της υπηρεσίας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο μπορεί να χρησιμοποιήσει το προφίλ που δημιουργήσατε και να αποκτήσει την ταυτότητα στην οποία αντιστοιχεί το εν λόγω προφίλ, δηλαδή τη δική σας. Σε τέτοια περίπτωση θα μπορεί το άτομο αυτό να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικά σας στοιχεία που αποθηκεύονται σε συνδεδεμένους ιστοτόπους της Κυπριακής Δημοκρατίας που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία Ταυτοποίησης CY Login για την ταυτοποίηση των χρηστών. Για την αξιολόγηση του κινδύνου που κάτι τέτοιο εγκυμονεί για εσάς είστε υπεύθυνοι εσείς οι ίδιοι.

Ομοίως, οι χρήστες μπορούν να επαναφέρουν τον κωδικό πρόσβασης μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Οι χρήστες αυτοί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε άτομο που έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους (λόγω αυτόματης προώθησης, ανάθεσης εξουσιών ή για άλλους λόγους) θα μπορεί να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ή / και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή ζημία περιουσίας σε περίπτωση που ο χρήστης στον οποίο ανήκει το προφίλ αποκαλύπτει το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης της υπηρεσίας CY Login, σε άλλα άτομα.

Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης έχει διαρρεύσει - για παράδειγμα, εάν ο προσωπικός σας κωδικός πρόσβασης φαίνεται να έχει αλλάξει χωρίς εσείς να το γνωρίζετε - θα πρέπει να ενημερώσετε την υπηρεσία υποστήριξης ή να επικοινωνήσετε με thn υπηρεσία CY Login, με τον τρόπο που αναφέρεται στις σελίδες εγγραφής χρήστη και ταυτοποίησης.

Σημειώσεις:

Κατά κανόνα, και ιδίως εάν έχετε πρόσβαση σε ευαίσθητα συστήματα, δεν πρέπει ποτέ να αποκαλύπτετε σε κανέναν τον προσωπικό σας όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης: είναι κάτι απόρρητο που πρέπει να γνωρίζετε μόνο εσείς. Ειδικότερα, θα πρέπει να καταχωρείτε τον κωδικό πρόσβασης CYLogin μόνο σε οθόνες στις οποίες εμφανίζεται ο εγκεκριμένος λογότυπος CY Login. Μην αναγράφετε τον κωδικό πρόσβασης αν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη γνησιότητα του ιστότοπου .

Όταν πληκτρολογείτε τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης, βεβαιωθείτε ότι ο φυλλομετρητής δείχνει (συνήθως με ένα λουκέτο ή άλλο εικονίδιο) ότι είστε σε ασφαλή σύνδεση και ότι είστε συνδεδεμένοι με διεύθυνση δικτυακού τόπου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας; Πώς μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά δεδομένα σας;
Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα που αντιστοιχούν στον λογαριασμό σας στις σελίδες της υπηρεσίας εγγραφής και ταυτοποίησης χρηστών CY Login. Εξαιρούνται οι πληροφορίες που βρίσκονται μόνο σε αρχεία καταγραφής. Αν θέλετε να έχετε πρόσβαση στις εγγραφές του αρχείου καταγραφής, μπορείτε να τη ζητήσετε εγγράφως από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στον παρακάτω σύνδεσμο επικοινωνίας (βλ. σημείο 7). Θα λάβετε απάντηση μέσα σε έξι εβδομάδες από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος.

Αν δυσκολεύεστε, μπορείτε να λάβετε βοήθεια ακολουθώντας

Μπορείτε να αλλάζετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρίσει ηλεκτρονικά:

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση
 • Πλήρες Όνομα ή Επωνυμία Οργανισμού
Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση τεχνικών δεδομένων που τηρούνται από την υπηρεσία ταυτοποίησης, εφόσον αυτά συλλέγονται αυτόματα, με εξαίρεση τον κωδικό πρόσβασης.
Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τα δεδομένα σας; Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τα δεδομένα σας;
Η υπηρεσία CY σάς θεωρεί ενεργό χρήστη για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας.

Η υπηρεσία CY Login δημιουργεί τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της υπηρεσίας, ώστε να διασφαλίζεται, σε περίπτωση ανάγκης, η σωστή επαναφορά του συστήματος για την επανεκκίνηση των λειτουργιών. Επιπλέον, η υπηρεσία CY Loginτων παρακολουθείται στενά και τηρούνται αρχεία καταγραφής όλων των ευαίσθητων ενεργειών στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτημάτων ταυτοποίησης. Αυτά τα αρχεία καταγραφής εναλλάσσονται τακτικά και αφαιρούνται από το ενεργό σύστημα μετά την πάροδο έξι μηνών. Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων καταγραφής που έχουν δημιουργηθεί με την τυπική διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεν διαγράφονται από τις ταινίες αντιγράφων ασφαλείας έως ότου αυτές οι ταινίες ανακυκλωθούν, ωστόσο δεν γίνεται επαναφορά των συγκεκριμένων δεδομένων καταγραφής στην περίπτωση που απαιτείται επαναφορά του συστήματος.
Στοιχεία επικοινωνίας Στοιχεία επικοινωνίας
Εάν θέλετε να διατυπώσετε ερωτήσεις ή καταγγελίες όσον αφορά τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ακολουθήστε τον σύνδεσμο επικοινωνίας που εμφανίζεται στον ιστότοπο της πλατφόρμας Αριάδνη.
Προσφυγή Προσφυγή
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να υποβάλετε τις καταγγελίες σας στο Γραφείο Επιτρόπου Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.