ΑΡΙΑΔΝΗ - Παροχή Federation ΑΡΙΑΔΝΗ - Παροχή Federation
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023
Relying party definition has not been found by the given trusted endpoint 'urn:portal:meci'.
Μη αξιόπιστος τομέας συμβαλλόμενου μέρους.
2023-12-09 04:10:52Z

Αναγνωριστικό Τηλεμετρίας: 4f12a1f830b934ca-454cdb53d9a4b736